Vietdiscovery
English

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 2012
13:10:51 GMT+7 - 9/8/2012

Tổng cục Du lịch đã có văn bản gửi Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các doanh nghiệp lữ hành; các khách sạn từ 3-5 sao về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới 2012 (27/9).

 Theo đó, Tổng cục Du lịch yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp có các hoạt động hưởng ứng thiết thực nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của du lịch, đặc biệt gắn với chủ đề Ngày Du lịch thế giới năm nay.

du lịch thế giới

Ngày Du lịch thế giới 2012 có chủ đề "Du lịch và năng lượng bền vững - tạo động lực cho phát triển bền vững" được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của du lịch và các giá trị xã hội, văn hóa, chính trị và kinh tế.

 Văn bản nêu rõ, Sở VHTTDL các tỉnh, thành có nhiệm vụ đề xuất và trình UBND tỉnh, thành phố ra văn bản chỉ đạo hưởng ứng Thông điệp của Tổng Thư ký UBWWTO. Đồng thời, tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm tuyên truyền, phổ biến đến những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch, công cộng về ý nghĩa Ngày Du lịch thế giới (du lịch gắn với năng lượng bền vững); tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức các ngành, các cấp và cộng đồng dân cư về vai trò, vị trí của du lịch, các biện pháp phát triển du lịch theo hướng bảo vệ môi trường và năng lượng bền vững.

 Bên cạnh đó, tổ chức lễ kỷ niệm ngày 27/9 với sự tham gia của Lãnh đạo địa phương, cộng đồng dân cư, các cơ quan truyền thông. Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi thông điệp của Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch thế giới nhân Ngày Du lịch thế giới năm 2012 trên các phương tiện thông tin đại chúng, các điểm dân cư, trường học và khu tuyến, điểm du lịch...

 Ngoài ra, cần tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề hoặc các hoạt động phù hợp với chủ đề Ngày Du lịch thế giới năm nay như: tổ chức thi ảnh du lịch, các cuộc thi tìm hiểu địa danh du lịch, miễn phí vé vào cửa các điểm du lịch vào ngày 27/9, treo băng rôn, khẩu hiệu có biểu trưng logo ngày du lịch năm 2012...

 Tổng cục Du lịch cũng yêu cầu Sở VHTTDL, các doanh nghiệp, khách sạn tổ chức triển khai và báo cáo kết quả các hoạt động về Tổng cục Du lịch trước ngày 30/10/2012.

 Được biết, Ngày Du lịch thế giới 2012 có chủ đề "Du lịch và năng lượng bền vững - tạo động lực cho phát triển bền vững" được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của du lịch và các giá trị xã hội, văn hóa, chính trị và kinh tế; tìm kiếm các giải pháp đối phó với những thách thức toàn cầu có thể ảnh hưởng tiêu cực Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc, làm nổi bật những đóng góp của ngành Du lịch với việc thực hiện những mục tiêu này.

 Năm 2012, Tây Ban Nha được chọn là quốc gia đăng cai tổ chức Ngày Du lịch thế giới (tổ chức tại thị trấn du lịch Maspalomas, Gran Canaria, Tây Ban Nha vào ngày 27/9/2012). Những hoạt động trong sự kiện này sẽ tập trung vào định hướng phát triển bền vững cho ngành Du lịch, sự phối hợp giữa ngành Du lịch và những chuyên gia năng lượng đến gần nhau hơn để thúc đẩy sự đóng góp của ngành Du lịch vào công tác bảo vệ môi trường trên toàn thế giới.

Vietdiscovery(nguồn:baolaocai)

 
Thông tin khác:

Bottom_link
16:27:55 GMT+7 - 16/10/2013

Cong ty du lich, Du lich Sapa, Tour du lich sapa, khach san sapa, Du lich Lao Cai, Tour du lich Lao Cai, Cong ty du lich Lao Cai

Copyright © 2005. Vietdiscovery. All rights reserved
Add: 031, Xuan Vien Str, Sapa town, Lao Cai, Vietnam
Tel:0203.872.606; Fax:0203.872.136
Mobile:0984.35.35.77(ms Tuyến); 0912.410.410(ms Hậu)
Email: info@vietdiscovery.com
Webisite: www.vietdiscovery.com | www.sapalaocai.com | www.fansipansapa.com